Driftsstatus

Pt. ingen kendte driftsforstyrelser

 

 

 

Vandets hårdhed er 9,7 dH.

 

Aktuelt

Generalforsamling 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling d. 19. marts 2024 kl. 19.00 på Klæstrupvej 79

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

Velkommen til Klæstrup Vandværk

 

Gl. Klæstrupvej 5, 9740 Jerslev J

Formand og drift: 23 34 92 89 

Kasserer: 23 71 94 79

Mail: info@klaestrupvand.dk

CVR: 23288451