Takstblad for Klæstrup Vandværk A.m.b.A - 2024

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

Takstblad til udskrift

Driftsbidrag beregnet ud fra driftsbudget           Ekskl. moms Inkl. moms
Fast årligt bidrag pr. 2,5M3-måler kr.   700,00 875,00
Fast årligt bidrag pr.  5M3-måler kr. 1.400,00 1.750,00
Fast årligt bidrag pr.  10M3-måler kr.  2.800,00 3.500,00
Pris pr. M3 kr. 7,00 8,75
Statsafgift af ledningsført vand pr. M3 (vandskat)     kr. 6,37 7,96
       
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)   Ekskl. moms Inkl. moms
Landbrug  kr. 40.000,00 50.000,00
Stophane og anboring kr. 5.000,00 6.250,00
       
Hus på landet og landbrug under 300M3/år  kr. 30.000,00 37.500,00
Stophane og anboring kr.  3.000,00 3.750,00
       
Hus i byen kr. 12.000,00 15.000,00
Stophane og anboring  kr.  3.000,00 3.750,00
       
Forbrugere med årsforbrug under 300M3 pr. år opkræves en gang pr. år, d. 1/2
Forbrugere med årsforbrug over 300M3 pr. år opkræves to gange pr. år, d. 1/2 og 1/7
       
Gebyrer   Ekskl. moms Inkl. moms
Rykkergebyr kr. 100,00 Momsfrit
Flyttegebyr (betales af fraflytter) kr. 200,00 250,00
Gebyr for aflæsning af vandmåler kr. 250,00 Momsfrit
Lukkegebyr kr. 1.000,00 Momsfrit
Genåbningsgebyr *)  kr. 500,00 625,00
*) Hertil kommer faktiske udgifter