Budgetter


Her kan du se vandværkets budgetter:

Driftsbudget i hovedtal:

Hovedtal  Regnskab 2021  Budget 2022     Budget 2023
Omsætning 245.831 237.000 305.500
Produktionsomkostninger   -142.502  -164.200 -283.800
Distributionsomkostninger  -136.851  -141.000  -158.200
Administrationsomkostninger   -59.945  -58.800  -56.700
Andre indtægter  1.178  1.200  1.200
Finansielle omkostninger  -441 -3.000  -3.000
Årets over/underdækning  -92.730  -128.800  -195.000


Bemærkninger til regnskab 2021:

Hovedtal fra sidste godkendte regnskab, som er afleveret til Brønderslev Kommune
 
Bemærkninger til budget 2022 og 2023:
Underskud dækkes af overdækningssaldo.

Afskrivninger der stammer fra opskrivning udgør 160t.kr.

Budget 2023 er revideret i november 2022 pga. store stigninger i omkostninger til el og analyse

 
Yderligere specifikation til posterne findes i nedenstående fil:
Budget 2022 og 2023