Regnskab

Her kan du se sidste års regnskab fra Klæstrup Vandværks A.m.b.A.:

Resultatopgørelse:

Regnskab er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen d. 15.marts 2023

Hovedtal fra årsregnskabet:

Resultatopgørelse:                                                      

  Note 2022       2021
     kr. t.kr.
 Nettoomsætning 1             248.134 246
 Årets underdækning ("hvile i sig selv"-princippet)   11   486.126 93
 Produktionsomkostninger 2 -202.637        -143
 Distributionsomkostninger 3 -141.926 -137
 Administrationsomkostninger 4 -57.330 -60
 Andre indtægter 5 1.229 1
Finansielle indtægter 6 600 0
Finansielle udgifter  7 -1.196 0
 Årets resultat   0 0
       

 

Hele regnskab 2022